Základní škola a Mateřská škola

Ve roce 2011 byla naší škole poskytnuta dotace pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 414 043,- korun. Naše škola si vybrala tyto šablony:

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji výuky cizích jazyků - 1 sada výukových materiálů

Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím IT - 2 sady digitálních výukových materiálů

Roční jazykový kurz pro učitele cizích jazyků v ČR - 1

Jazykový kurz pro učitele cizích jazyků v zahraničí - 1

vzdělávání ped. pracovníků pro oblast digitálních technologií - 4