Základní škola a Mateřská škola

Téma

Volba povolání

Záměr

Projektu se účastní žáci pátého ročníku. Seznamují se s různými možnostmi profesního uplatnění. Projekt je zařazen na závěr školního roku.

Motivace

Žák popisuje své zkušenosti s různými profesemi, zapisuje nové pojmy, formuluje a zapisuje otázky, uvádí svůj postoj ( co očekává, co potřebuje, co mu vadí), formuluje důvody svého postoje, plusy a zápory různých profesí.

Učitel prezentuje profesi „nezaměstnaný“ a ukazuje na její nevýhody.

Mapování tématu

Žáci se společně podílí na sestavení rejstříku různých povolání, stanovují kritéria výběru.

Diskutují a formulují svůj názor na jednotlivá povolání.

Každý si vybere  jedno povolání.

Třídění materiálu

Každý žák shromažďuje informace o vybraném povolání z různých informačních zdrojů, efektivně využívá internet

-         nutné vzdělání

-         platové zařazení

-         uplatnění v našem regionu

-         rozhovor s lidmi, kteří se danou profesí živí

-         novinové články, které se profese dotýkají

-         inzeráty, které se profese týkají ( možnost napsat odpověď )

 

 

Řešení

Dokáže vyjádřit klady a zápory zvoleného povolání. Vytvoří prezentaci, připraví besedu, vytvoří plakát nebo pozvánku, nástěnku, referát……

Každý zvolí pro sebe nejvhodnější formu prezentace řešení problému volby povolání.

Prezentace

Prezentuje, komentuje výsledek své práce, objasňuje a argumentuje.

Reaguje na námitky, otázky i kritiku ostatních.

Společný produkt

Žebříček nejzajímavějších povolání.

Reflexe

Žák dokáže vyjádřit těžkosti své práce, pojmenuje zkušenosti z průběhu projektu. Je hodnocen spolužáky podle toho, jak dokázal prezentovat zvolené povolání a jestli dokázal spolužáky nadchnout.