Základní škola a Mateřská škola

Cesta na Ostrov čtenářů

Žáci 3. - 5. ročníků se celý rok plaví na Ostrov čtenářů. Každý týden dostanou jeden úkol, za který mohou dostat jednu míli. Také za každou přečtenou knížku získají jednu míli. Na konci školního roku budou odměněni ti, kteří doplují nejdál.

Přemýšlej, čím bys chtěl být. Rozděl stránku na dvě části, nadepiš klady a zápory. Postupně celý týden o svém povolání přemýšlej, ptej se, vyhledávej informace a zapisuj klady a zápory svého vysněného povolání.

Vaše projektová rodina si vylosuje částku, za kterou bude nakupovat dárky pro všechny členy rodiny podle jejich zájmů. Můžete si připravit prezentaci nebo výtvarné představení svých dárků. Dárky vybíráte na internetu. Nesmíte překročit rozpočet. V pátek budete svůj "nákup" prezentovat.

Do projektu "Jsem hlava rodiny"    (finanční gramotnost) je tvým úkolem vytvořit se spolužáky rodinu a určit svou roli v rodině (rodič, dítě). Napiš na papír svou charakteristiku (role v rodině, věk, zájmy, povolání).

Stránky