Základní škola a Mateřská škola

Téma

Vyprávění, popis domácího mazlíčka.

Záměr

Projektu se účastní žáci prvního a druhého ročníku. Seznamují se s domácími mazlíčky svých kamarádů.

Projekt je zařazen ve druhém pololetí.Žáci se učí pracovat s encyklopediemi, odbornou literaturou, popř. vyhledávají na internetu.

Motivace

Projekt je motivován besedou o domácích zvířatech, výstavkou knih pro chovatele, beletrií, popř. filmem i pohádkou.

Mapování terénu

Žáci vyhledávají potřené informace v dostupných zdrojích.

Třídění materiálu

Třídí získané informace, doplňují je ilustrací, fotografií, obrázkem.

Řešení

Děti z prvního ročníku nakreslí obrázek vybraného zvířátka a vypravují o něm.

Druháci mohou zvířátko nakreslit, vyfotit.

Získané informace napíšou a spolužákům převyprávějí.

Žáci mohou vyprávět – popisovat zvířátko, které mají doma, nebo které si chtějí domů pořídit.

Prezentace

Každý žák vypráví - popisuje zvolené zvířátko, které také  představí na obrázku, fotografii nebo živě.

Společný produkt

Nástěnka.

Reflexe

Žáci obou ročníků před kolektivem spolužáků vystoupí s krátkým připraveným projevem .