Základní škola a Mateřská škola

Téma

Nejoblíbenější  postava z knížky

Záměr

Projektu se účastní žáci prvního a druhého ročníku. Seznamují se s různými dětskými knižními hrdiny.

Motivace

Žáci jsou v průběhu roku seznamováni s různými dětskými autory, v hodinách literární výchovy probíhají výstavy děl a ilustrací i různé ukázky z dětských knih.

Mapování tématu

Získává informace o autorech a knihách, seznamuje se s knižními hrdiny,diskutuje o titulech, rozděluje a plánuje projektový den.

Řešení

Žák si zvolí knihu, kterou přečte ( v 1. ročníku mohou se čtením pomoci rodiče i starší sourozenci ). Vytvoří si zápis o přečtené knize, uvede jméno autora i ilustrátora knihy, popíše svého hrdinu a zdůvodní, čím jej zaujal.

Prezentace

Žák představí svoji nejoblíbenější knihu a jejího hrdinu. Nakreslí postavy z knihy, popřípadě zajímavý moment z příběhu.

Společný produkt

Žák si vybere úryvek z knihy a přečte jej kamarádům. Nástěnka.

Reflexe

Žák vysvětlí svůj současný  postoj ke čtení knížek, vlastními slovy formuluje poznatky a zkušenosti na tomto projektu.