Základní škola a Mateřská škola

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY

 

Na základě § 34 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělání (školský zákon) a na základě vyhlášky č. 14 ze dne 29. prosince 2004 o předškolním vzdělávání v platném znění

 

vyhlašuji

 

zápis

 

 dětí do mateřské školy pro školní rok 2024/2025

  

 

Zápis do mateřské školy při Základní škole a Mateřské škole, Pavlice, okres Znojmo se bude
konat ve dne 14. května 2024 v 15:30 v MŠ Pavlice. V době zápisu budou rodiče informováni o průběhu vzdělávání. Žádost o přijetí si rodiče mohou vyzvednout v MŠ Pavlice nebo vytisknout formulář dostupný www.zspavlice.cz.  

 

Dokumenty k žádosti:

 

Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání. Potvrzení o očkování je součástí přihlášky. Přihlášky doručte do základní školy nebo do mateřské školy nejpozději 13. 5. do 12:00 hod. Doručení je možné osobně, do poštovní schránky, mailem.

 

Zákonný zástupce při zápisu předkládá rodný list dítěte.

 

 

                                        PaedDr. Tamara Kučerová

                               ředitelka školy