Základní škola a Mateřská škola

Charakteristika školy

Mateřská škola v Pavlicích je škola s dlouholetou tradicí. Byla založena roku 1961.
Sídlí v přízemní budově bývalé orlovny, stranou od hlavní silnice.

Jedná se o jednotřídní mateřskou školu s kapacitou 28 dětí. Její součástí je školní jídelna, která poskytuje stravování také žákům základní školy. Od 1. ledna 2003 se škola stala společně s jídelnou součástí právního subjektu Základní škola a Mateřská škola, Pavlice, okres Znojmo.

Pracují zde 2 pedagogické pracovnice, školnice, provozář a kuchařka.

V budově se nachází velká třída (využívaná ke hře, odpočinku a stravování), šatna, sociální zařízení, školní kuchyň, jídelna pro žáky ZŠ. Na budovu školy přímo navazuje školní zahrada.

Organizace školy je přesně vymezena ve školním a provozním řádu.

Pracujeme podle školního vzdělávacího programu Hrajeme si celý rok, vytvořeného v souladu s Rámcovým vzdělávacím programem pro předškolní vzdělávání. Veškeré snažení všech zaměstnanců směřuje k tomu, aby zde dítě bylo maximálně šťastné a spokojené.

Velkou péči věnujeme spolupráci s rodiči a jejich informovanosti. Tradicí je spolupráce se ZŠ, spolkem OREL, Pedagogicko-psychologickou poradnou ve Znojmě a logopedkou.