Základní škola a Mateřská škola

Vzdělávací oblast

Vyučovací předmět

1.

2.

3.

4.

5.

celkem

Jazyk a jazyková komunikace

Český jazyk

9

9

7

7

7

39

Anglický jazyk

1

1

4

3

3

12

Matematika a její aplikace

Matematika

5

5

5

5

5

25

Informatika

Informatika

 

 

 

1

 1

2

Člověk a jeho svět

Prvouka

2

2

2

 

 

13

 

Přírodověda

 

 

 

2

2

Vlastivěda

 

 

 

1

2

Umění a kultura

Hudební výchova

1

1

1

1

1

12

 

Výtvarná výchova

1

1

2

1

2

Člověk a zdraví

Tělesná výchova

2

2

2

2

2

10

Člověk a svět práce

Člověk a svět práce

1

1

1

1

1

5

 

celkem

22

22

24

25

25

118