Základní škola a Mateřská škola

Get Adobe Flash player

Rodiče

Informace:

V pondělí 8. ledna jedeme na divadelní předplatné. Konec vyučování po čtvrté vyučovací hodině. Po 12. jdeme na oběd a odjezd do divadla. Družina není. Návrat k OÚ v 15:30.

Z provozních důvodů bude 8. ledna v pondělí úterní rozvrh a naopak v úterý pondělní. I když v pondělí končíme 4. vyučovací hodinou 1. a 2. ročník má JA.

Taneční kroužek bude ve středu 10. ledna.

Vážení rodiče,

V MŚ jsou připraveny fotky k zaplacení a vyzvednutí. Prosíme o zaplacení co nejdříve, nejpozději do pátku 15. 12.

Příští týden se učíme pondělí a úterý. Ve středu 20. prosince máme besídku u stromečku. Nejdříve půjdeme do lesa dát nadílku zvířatům ke krmelci. Děti si donesou přiměřené množství (mrkev, jablko, ořechy..) v pevném pytlíku, který se cestou neroztrhá. Dobře se oblečou, protože půjdeme daleko.

V pátek 1. 12. máme projektový den, žáci připravují prezentace a vystoupení podle pokynů vedoucích skupin. Do školy si vezmou psací a výtvarné potřeby, převlečení na TV.

V pondělí 4. 12. Jedeme na divadlo. Vyučování končí po čtvrté vyučovací hodině. Na oběd odcházíme po dvanácté hodině. Žáci, kteří nejezdí do divadla, odchází domů po obědě, ostatní odjíždí do divadla (doprava zajištěna sponzorsky). Návrat kolem 15:30 k OÚ.

Vážení rodiče,

blíží se nám vystoupení u stromečku k začátku Adventu a Mikulášská besídka, které pro vás s dětmi připravujeme. Snažíme se, aby nácvik co nejméně zasahoval do výuky. Prosíme, aby všichni žáci přicházeli do školy na 7:30 na nácvik zpěvu. Vybrané skupiny dětí potom přicházejí i na sedmou hodinu (vždy řekneme dětem, kterých se to týká). Další informace upřesníme na schůzce rodičů ve středu 22. 11. V 16:00 hod. Děkujeme za pomoc.

Informace:

Připomínáme focení v MŠ, středa 15. 11. Přesun školáků a dozor nad nimi si zajišťují rodiče. Začátek 14:45.

Ve středu 22. listopadu se v 16:00 hod. koná rodičovská schůzka. Program: čtvrtletní klasifikace, chování žáků, akce školy.

Stránky