Základní škola a Mateřská škola

DUM

Ve roce 2011 byla naší škole poskytnuta dotace pro oblast podpory 1.4 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na základních školách, prioritní osy 1 Počáteční vzdělávání, Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost ve výši 414 043,- korun. Naše škola si vybrala tyto šablony: