Základní škola a Mateřská škola

Domácí příprava

Poslední úkol v projektu „Jsem hlava rodiny“, kterým rozvíjíme finanční gramotnost je vytvoření výrobku + rozpočtu na jeho prodej (nezapomeň na svůj zisk). Připrav si jeho prezentaci pro ostatní. Prezentace by měla mít podobu reklamního sdělení (mediální výchova). Výrobek přines v pátek. Tento úkol bude ohodnocen v soutěži „Cesta na ostrov čtenářů“ i cenou pro nejlepší tři výrobky.

 

Tento úkol je povinný pro všechny žáky třetího až pátého ročníku. Třeťáci nakreslí obrázek (co jste dělali o prázdninách) a k jednotlivým předmětům na obrázku napíší anglické slovíčko (podobné obrázky si ukazujeme v klubu anglické konverzace v knize "Carlo likes reading". Čtvrťáci a páťáci napíší vyprávění o tom, co dělali o prázdninách. Své vyprávění mohou doplnit také obrázkem s popisem slovíček v angličtině.

Stránky