Základní škola a Mateřská škola

Cesta na ostrov čtenářů

Tento úkol je povinný pro všechny žáky. Napiš vypravování, příběh, který se mohl stát na kontinentu, na kterém budeme trávit náš první projektový den, v Americe. Musí zahrnovat konkrétní místo, obyvatelstvo, osobnost, přírodu,….

 

Namaluj loď, která popluje do Ameriky, což je první kontinent, který navštívíme v projektovém dni. Dovnitř lodi napiš, co by ses chtěl dozvědět, co bys chtěl zažít, vytvořit, připravit..... během projektového dne.

V letošním roce budeme mít celoroční projekt "Napříč kontinenty". Jako první úkol v projektu máte najít nebo vymyslet básničku o kontinentu dle výběru. V básničce můžete zmínit zvířata nebo rostliny, které se na kontinentu vyskytují. Pokud básničku vymyslíš sám, můžeš získat i dvě míle na ostrov. Musí mít alespoň dvě sloky. 

Stránky