Základní škola a Mateřská škola

Ředitelka Základní školy a Mateřské školy, Pavlice, okres Znojmo

 

vyhlašuje

 zápis do 1. ročníku pro školní rok 2021/2022.

Zápis do prvního ročníku základního vzdělávání dle § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, proběhne

v období od 12. do 16. dubna 2021.

 Rodiče  vyplní žádost o přijetí a dotazník pro rodiče, přiloží kopii rodného listu, vše doručí do školy prostřednictvím

a) mailu s elektronickým podpisem nebo s ústním potvrzením do pěti dnů,

b) poštou  

c) datové schránky školy

d) osobním podáním (do schránky po domluvě s ředitelkou školy).

Poté obdrží potvrzení přijetí žádosti a registrační číslo na v žádosti uvedený mail.

Ředitelka vystaví rozhodnutí o přijetí/odkladu.

Na webu školy www.zspavlice.cz budou zveřejněna registrační čísla přijatých žáků